Zadzwoń:

Konkurencyjne ceny

Darmowa wycena

Nowe technologie

Najlepsze materiały

Zadzwoń:

Konkurencyjne ceny

Darmowa wycena

Nowe technologie

Najlepsze materiały

O nas

 

Jesteśmy świadomi, że inwestycja w izolację Twojego domu lub firmy to poważny wydatek, dlatego też realizację tego typu prac powinieneś powierzyć sprawdzonej firmie. Jesteśmy profesjonalistami i już na starcie pokażemy Ci jak pracujemy dla Ciebie.

Etap I – przygotowanie kosztorysu ofertowego (bezpłatnie)

Polega na przygotowaniu kosztorysu ofertowego na wykonanie izolacji pianą PUR lub polimocznikiem określonej przegrody budowlanej. Oferta przygotowywana jest dla każdego klienta indywidualnie i składa się z:

Wstępnej inwentaryzacji budowlanej obiektu

Jest to etap, w którym przyjeżdżamy na miejsce realizacji zlecenia, sprawdzamy stan przegrody budowlanej, a także wykonujemy inwentaryzację budowlaną tejże przegrody. W/w inwentaryzacja polega na:

 • określeniu z jakich materiałów wykonane są poszczególne elementy przegrody,
 • określeniu charakterystycznych wymiarów i gabarytów części składowych przegrody budowlanej,
 • sprawdzeniu stanu przegrody, a w szczególności określenie jej wilgotności i szczelności – czy dana przegroda budowlana spełnia stawiane jej wymagania dotyczące możliwości wykonania izolacji z piany PUR lub polimocznika,
 • przygotowaniu wstępnego raportu z inwentaryzacji budowlanej analizowanego komponentu, według wzoru z normy PN-EN 14315-2:2013 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ”.
Specyfikacji zastosowanych wyrobów izolacyjnych

Są to obliczenia dotyczące współczynnika przenikania ciepła przegrody w zależności od grubości izolacji termicznej.

W trakcie tego etapu przeprowadzamy analizę obliczeniową na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji budowlanej. Obliczenia przeprowadzamy dla różnych grubości izolacji termicznej, zgodnie z poniższymi wariantami:

 • Wariant I: spełnienie wymaganej izolacyjności termicznej przegrody budowlanej zgodnie z obecnymi wymaganiami,
 • Wariant II: spełnienie wymaganej izolacyjności termicznej przegrody budowlanej zgodnie z wymaganiami właściwymi od 1 stycznia 2021 roku,
 • Wariant III: jest to wariant zaproponowany przez samego klienta/inwestora; inwestor sam może określić grubość izolacji oraz sposób ocieplenia danej przegrody budowlanej.

Obliczenia dla wszystkich w/w wariantów są gromadzone i na ich podstawie zostaje opracowany jeden wspólny raport, zgodnie z obecnie obowiązującymi normami i przepisami.

Określenia ilości materiału w zależności od współczynnika przenikania ciepła

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych wariantów zostaje dobrany odpowiedni rodzaj piany PUR oraz określone zapotrzebowanie na materiał. Na tej podstawie zostają oszacowane koszty realizacji poszczególnych wariantów ocieplenia przegrody budowlanej.

Przygotowania kosztorysu ofertowego (całkowicie za darmo)

Kosztorys ofertowy przedstawia koszty realizacji poszczególnych wariantów wykonania ocieplenia analizowanej przegrody budowlanej. Dzięki zastosowaniu kosztorysu wariantowego, to klient ma ten komfort, że sam podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą realizacji całości zlecenia!

Etap II – podpisanie umowy

W trakcie tego etapu następuje podpisanie umowy z klientem. Umowa określa termin i koszt realizacji zlecenia oraz gwarancję na materiał i wykonane prace. Umowę podpisuję się zgodnie z wybranym wariantem zaproponowanym w kosztorysie ofertowym przedstawionym w etapie I.

Etap III – realizacja zlecenia

Na tym etapie przyjeżdżamy na budowę i wykonujemy inwentaryzację budowlaną obiektu (w dniu realizacji zlecenia) według wzoru podanego w normie. Sprawdzamy, czy warunki (temperatura oraz wilgotność) panujące danego dnia są odpowiednie do wykonania natrysku, a także czy sama przegroda budowlana spełnia określone wymagania dotyczące jej wilgotności i temperatury.

Sporządzamy raport z przeprowadzonej inwentaryzacji przegrody oraz otoczenia pracy, zgodnie z normą: PN-EN 14315-2:2013 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ. Część 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobów izolacyjnych”.

Przeprowadzamy natrysk, w trakcie którego urządzenie na bieżąco mierzy parametry natryskiwanej mieszanki pianki.

Etap IV – zakończenie realizacji – przekazanie dokumentacji

Zakończenie prac, kontrola powykonawcza wykonanej izolacji termicznej przy zastosowaniu Pianki PUR

Oględziny wraz z inwestorem całości wykonanych prac.

Przekazanie inwestorowi dokumentacji, na którą składają się:

 • raport z inwentaryzacji budowlanej obiektu,
 • raport z obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla wybranego przez klienta wariantu obliczeniowego,
 • gwarancja na materiał oraz wykonane prace,
 • deklaracja wykonawcy po przeprowadzeniu natrysku pianą PUR zgodnie z normą: PN-EN 14315-2:2013.

 

Top